wtorek, 29 października 2013

"Szkolna przemoc, szkolna niemoc" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> z tym trzeba ostro i zdecydowanie walczyć - każdego dnia ...

nigdy nie zapominajmy i uczmy dzieci nasze ...

- bo zawsze tak było i nadal jest, że oprócz bzdetów wciskanych naszym dzieciom w ich młode umysły w szkole - obok żyje prawda ukrywana i wstydliwa, ale PRAWDA !!

... over 55 blogs author - red by over 1.212.000 readers worldwide ...
_____________________________________________________
check them all under below link:

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TWÓRCY INTERNETU  /  INTERNET CREATORS:
( z wyrazami szacunku i wdzięczności )
( with kind regards and gratitude )

Projekt globalnej sieci komputerów opisał w 1960 roku J. Licklider.
Design of the global network of computers described in 1960 by J. Licklider.

Paul Baran 1926 - 2011) − amerykański informatyk polskiego pochodzenia,
twórca idei komutacji pakietów, będącej podstawą działania Internetu.
American computer (Polish origin) creator of the idea of ​​packet switching, 
which is the basis of the internet.

Jon Postel (1943 - 1998) – jeden z najważniejszych twórców Internetu.
one of the most important creators of the Internet.

W marcu 1989 roku Tim Berners-Lee oraz Robert Cailliau złożyli do CERN-u
projekt stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych, o nazwie World Wide Web (www).
In March 1989, Tim Berners-Lee and Robert Cailliau submitted to CERN
project to create a network of hypertext documents, called the World Wide Web (www).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ten blog jest zbiorem cytującym wszystko (informacja / wiedza) co można znaleźć w internecie na temat samobójstw pośród dzieci - wynik agresji / prześladowań / zadręczania czyli patologii w polskiej szkole. Wiadomości te, informacje są bardzo rozrzucone i często trudne do odnalezienia, dlatego celem tego bloga jest cytowanie tych treści w jednym miejscu co może okazać się: uczące, pożyteczne, pomagające ...

NA TYM BLOGU BĘDZIEMY SIĘ ZAJMOWAĆ NAJWIĘKSZĄ CHYBA BOLĄCZKĄ POLSKIEJ SZKOŁY - BOLĄCZKĄ KTÓRA JAKOŚ TAK NIEZROZUMIALE WYGLĄDA NA IGNOROWANĄ, CZY SKRYWANĄ ... TYM SUPER I MEGA WAŻNYM PROBLEMEM NIE SĄ 6-LATKI LECZ POWSZECHNA AGRESJA I PATOLOGIA !!!

Blog będzie istniał i demaskował zło
 do końca świata i jeden dzień dłużej :-)))

... bo przemoc karmi się milczeniem i czasem zabija !

UWAGA !! - na linki w menu po prawej stronie >>>>>>>

Agresja i patologia ogarnia polskie szkoły, a nauczyciele, pedagodzy i administracja - wydaje się - kiepsko sobie z tym radzą. 

Odnoszę wrażenie, że skrycie, pokrętnie i niechcący częściej jakoś tak stają po stronie oprawców, a przeciwko prześladowanym i poszkodowanym dzieciakom !!! Jakaś wada systemu czy co ?? A może jest to strach przed ujawnianiem, że w ich szkole dzieje się źle czyli że może nie nadają się do kierowania nią, pracy w niej ??

No bo przecież sprawa powinna być prosta. Prześladowcy i łobuzy (ta współczesna szkolna trucizna) powinni być ze szkoły natychmiast wywalani !! W imię czego pozwala im się niszczyć rówieśników i opinie szkół ??

Rezultaty takiego stanu spraw, a mianowicie że patologiczni, małoletni i czujący się bezkarnymi oprawcy przebywają razem z ofiarami codziennie i wiele godzin prowadzi właśnie w dużej części do bardzo złych rzeczy.
Proszę zwrócić uwagę, że tylko w szkole tak jest ! W życiu ludzi dorosłych jest inaczej. Separują się od siebie bardzo szybko, odsuwają się od siebie, unikają w sytuacjach jak coś jest nie tak, jak im nie pasuje. 

Dzieciaki w szkole nie mają na to szans. Muszą tam siedzieć razem spędzeni w jedno miejsce mocą administracyjnych zarządzeń. Źli z dobrymi, wrażliwcy z prymitywami - wszyscy razem - co dla niektórych może okazać się rodzajem tortury. Taki los zgotowali im dorośli ...

Na rynku mamy sporo mądrych książek, prac magisterskich i profesorskich, ale praktyka pokazuje jakby nic z tego nie miało zastosowania w codziennym życiu polskiej szkoły ?! 

Zauważyłem z przerażeniem, że toleruje się zło pośród dzieciaków, a ono rozwija się nijak nie blokowane. To, że zło w klasie tolerują ze strachu przed odrzuceniem grupy rówieśniczej wystraszone / zastraszone realem dzieciaki to mogę zrozumieć, ale że dorośli czy załogi szkół to robią - to jest problem, wielki problem !!

Oto co przypadkiem znalazłem na FB 14-letniego dzieciaka - jego fascynacje. Zastanowiłem się jak jest u niego w domu - czy rodzice o tym wiedzieli i tolerowali to czy nie wiedzieli. Skasowałem (znam skuteczne sposoby) prymitywnemu małolatowi te ohydne faszystowsko-kibolsko-porniolskie treści na jego profilu Facebook. Ale czy to ja jestem od tego ?
... albo to co zawierają materiały pod poniższymi linkami - obraz strachu i rozpaczy - coś czego nie wolno tolerować i należy temu wydać szybką i zdecydowaną wojnę - WYELIMINOWAĆ ZŁO !!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


http://www.youtube.com/watch?v=JKiPeIatppo


http://www.youtube.com/watch?v=ks92uy1f0L4


http://www.youtube.com/watch?v=h0q2hVnsgSQ


http://www.ipla.tv/2013-10-25-szkolna-przemoc/vod-5836856

http://ttv.pl/aktualnosci,926,n/szkolna-przemoc,70659.html

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Szkolna-przemoc-duzy-problem-malych-ludzi-n55764.html

http://www.youtube.com/watch?v=KiIftvS1lNI


http://www.youtube.com/watch?v=BwobNCe_mlQ


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx